Қанша жанармай өндірсек те, барлық сұранысты қамтамасыз ете алмаймыз

Энергетика министрлігінің басшысы Б.Ақшолақов мыналарды қысқаша қорытындылады:

Ағымдағы төмен бағаларды сақтап отырсақ, біз қанша жанармай өндірсек те, барлық сұранысты қамтамасыз ете алмаймыз, бұл бір.

Екінші – бағалар арасындағы айтарлықтай айырмашылыққа байланысты көрші елдерге «ағын» жалғаса береді, оның көлемі арта түседі. Ешқандай шектеулер күтілген нәтиже бермейтіні анық.

Үшінші, жанармай бағасындағы диспропорция «көлеңкелі» нарықты дамытып, ұлттық экономикаға/мүддеге кері әсерін тигізеді. 

Төртінші, жанармайға төмен бағаның сақталуы мұнай-газ саласына инвестиция тарту, оны дамытуға, геологиялық барлау жұмыстарын жүргізіп, ресурстық базаны толықтыруға мүмкіндік бермей отыр.

Низкие цены, или как Казахстан «кормит» экономики других стран дешевым топливом

Глава Минэнерго Б. Акчулаков коротко резюмировал следующее:

Первое, с текущими ценами сколько бы мы не увеличивали производство ГСМ, его всегда будет не хватать.

Второе, с такой разницей в ценах, «переток» в соседние страны как был, так и будет продолжаться. При этом объемы «перетока» будут только увеличиваться. Никакие ограничительные меры не дадут должного эффекта.

Третье, сохранение диспаритета цен на ГСМ создает стимулы для работы «теневого» рынка и наносит ущерб национальным интересам Казахстана.

Четвертое, низкие цены на ГСМ не дают возможности привлекать инвестиции и развивать нефтегазовую отрасль, проводить геологоразведку и пополнять ресурсную базу.

Мәліметпен бөлісу: