Қазақстан Республикасының сайлау учаскелерінен тыс жерде дауыс беру.

    Ол үшін сайлаушы орналасқан жері бойынша дауыс беру туралы өтінішпен жазбаша өтініш беруі керек.

    Өтініш беру мерзімі – дауыс беру күні жергілікті уақыт бойынша сағат 12:00-ге дейін.

    Бюллетень сайлаушыға жазбаша өтініш пен жеке басын куәландыратын құжат негізінде беріледі.

    Дауыс беру құпиясы міндетті түрде сақталады.

Перевод

Голосование вне избирательных участков Республики Казахстан.

Для этого избиратель должен подать письменное заявление с просьбой проголосовать по месту нахождения.

Срок подачи заявок-до 12:00 часов по местному времени в день голосования.

Бюллетень выдается избирателю на основании письменного заявления и документа, удостоверяющего личность.

Тайна голосования обязательно сохранится.

Перевод

Voting outside the polling stations of the Republic of Kazakhstan.

To do this, the voter must submit a written application with a request to vote at the location.

The application deadline is until 12:00 local time on the day of voting.

The ballot is issued to the voter on the basis of a written application and an identity document.

The secret of voting is necessarily preserved.

Мәліметпен бөлісу: