Мүгедектігі бар азаматтардың нысандарға қол жетімділігі қамтамасыз ету

Алакөл  ауданы бойынша   мүгедектігі бар адамдар үшін  әлеуметтік инфрақұрылым объектілерінің  қолжетімділігін қамтамасыз ету мақсатында мемлекеттік мекемелерде, спорт, мектеп, балабақша,  денсаулық сақтау мекемелерінде, мәдениет үйлерінде стандартқа сәйкес  6 аймақ   «Нысанның аумағы», «Кірме топ», «Қозғалыс жолдары», «Қызмет көрсететін аймақ», «Санитарлық-тұрмыстық орынжайлар», «Ақпарат және коммуникация құралдары» бойынша арнайы құрылған жұмыс тобының түсіндіру  жұмыстары жүргізілді.

Граждан, имеющих инвалидность

обеспечение доступности

В целях обеспечения доступа к объектам социальной инфраструктуры для людей с огранченными возможностями в Алакольском районе, в государственных учреждениях, школах, детских садах, учреждениях здравоохранения, домах культуры в соответствии со стандартом 6 зон «Территория объекта», «Подъездная группа», «Пути движения», «Обслуживаемая зона», «Санитарно-бытовым помещениям», «Средствам информации и коммуникаций»  проведена разъяснительная работа специально созданной рабочей группы.

Мәліметпен бөлісу: