Жетісу облыстық кәсіпкерге мемлекеттік кірістер департаменті лицензия беруден бас тартты


Жетісу облысының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметке және Атамакен филиалына кәсіпкер лицензия алу мәселесі бойынша өтініш жүгінді.
Жетісу облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті (бұдан әрі-МКД) кәсіпкерге қызметті жүзеге асыру мекенжайы бойынша біліктілік талаптарына сәйкес келетін бастапқы объект жоқ екендігін дәлелдей отырып, лицензия алудан бас тартты.
Департаменттің араласуынан кейін бірлескен кездесу ұйымдастырылып, талдау жүргізілді. Талдау нәтижелері бойынша «жылжымайтын мүлік тізілім» жүйесінде ақпараттың дұрыс көрсетілмеуінен тұратын қателіктер анықталды.
Қабылданған шаралардың нәтижелері бойынша кәсіпкерге тиісті лицензия берілді.


Департамент государственных доходов отказал в выдаче лицензии предпринимателю из области Жетісу
Департаментом Антикоррупционной службы области Жетісу рассмотрено обращение предпринимателя по вопросу получения лицензии.
Органом государственных доходов по области Жетісу (далее ДГД) было отказано предпринимателю в получении лицензии мотивируя тем, что по адресу осуществления деятельности отсутствует первичный объект, соответствующий квалификационным требованиям.
После вмешательства Департамента, была организована совместная встреча и проведён анализ. По результатам анализа был обнаружен пробел который заключался в некорректном отображений информаций в информационной системе «Регистр недвижимости».
По результатам принятых мер, предпринимателю была выдана соответствующая лицензия.

Мәліметпен бөлісу: